Društvena mreža Facebook je na korak od lansiranje Study aplikacije. Radi se o aplikaciji koja će vršiti monitoring nad vašim telefonom, a za njeno korišćenje ćete dobiti novčanu nadoknadu od Facebooka. Study aplikacija pratiće sve instalirane aplikacije na vašem telefonu, vreme provedeno u korišćenju istih i vašu lokaciju. Na osnovu dozvoljenog pristupa u aplikacije koje najčešće koristite, druge specifičnosti koje se tiču vaše privatnosti mogu se takođe razotkriti. Facebook ističe da neće imati pristup u strogo poverljive sadržaje, poput poruka, lozinki i sajtova koje posećujete.

Study aplikacija biće dostupna punoletnim ljudima i to samo na Android uređajima. Kao razlog uspostavljanja ovakvog tipa aplikacije, Facebook navodi interne potrebe kompanije za dobijanjem podataka, koji se odnose na način kako i zašto ljudi koriste telefon. Korisnici Android uređaja, za dublja Facebook pretraživanja, moraće da daju posebno odobrenje spomenutoj društvenoj mreži. Preliminarna testiranja Study aplikacije na svojim korisnicima zahvatiće tržišta SAD-a i Indije.

Facebook će korisnike plaćati putem PayPal online sistema uz pre toga neophodnu verifikaciju punoletnosti. O novčanoj nadoknadi i broju učesnika još uvek nema relevantnih informacija.