Skin-On Interfaces je naziv projekta zasnovan na interakciji veštačke kože sa uređajima savremene tehnologije. Istraživački projekat sproveo je Bristol Interaction Group, naučni centar u sastavu Univerziteta u Bristolu.

Nova tehnologija je shvaćena kao “jedinstveni šablon na osnovu kojeg telefoni imaju zaštitnu masku u vidu kože, koja dozvoljava da se osete i najsuptilniji dodiri”. Skin-On Interfaces koncept izumeo je membranu nalik koži za reflektovanje ljudskih pokreta, čak i onih “najtvrđih”, poput rastezanja i udaranja. Kontrola pokreta je prevedena na jezik digitalne tehnologije. Ako uvijemo kožu, smartfon reaguje pojačavajući zvuk, golicanjem kože, uređaj šalje nasmejani smajli putem poruke. Sve korisničke emocije biće prenete na telefon putem multisenzorskih detektora ugrađenih u patent “veštačka koža”. Ljudima je konačno data šansa da taktilnije komuniciraju sa svojim uređajima.