U kompaniji Fejsbuk tvrde da je zbog novih propisa koji utiču na način razmene podataka između EU i SAD, dovedeno u pitanje funkcionisanje njihove osnovne mreže i Instagrama u Evropi.

Kompanija je 10. septembra podnela dokumenta Visokom irskom sudu a Fejsbuk je osporio preliminarnu naredbu koju je ranije ovog meseca izdao irski Nadzorni organ za zaštitu podataka.

„U slučaju da podnosilac zahteva (Fejsbuk) bude podvrgnut potpunoj suspenziji prenosa podataka korisnika u SAD, pošto smatramo da je to ono što nadležni nadzorni organi predlažu, podnosiocu zahteva nije jasno kako bi, u tim okolnostima, mogao da nastavi da pruža usluge Fejsbuka i Instagrama u EU”, izjavila je šefica za zaštitu podataka kompanije Fejsbuk za Irsku, Ivon Kunan, dodajući da Fejsbuk ima 410 miliona aktivnih korisnika mesečno u Evropi.

Iz kompanije međutim tvrde da ovakva izjava ne predstavlja pretnju povlačenju sa tržišta EU.

“Fejsbuk ne preti povlačenjem iz Evrope. Pravni dokumenti podneti irskom Visokom sudu pokazuju samo jasnu realnost o tome da se Fejsbuk i mnoga druga preduzeća, organizacije i pružaoci usluga, oslanjaju na prenos podataka između EU i SAD kako bi funkcionisao njihov rad”, navodi se u saopštenju PR Fejsbuka.

“Nedostatak sigurnog, i legalnog međunarodnog prenosa podataka, štetiće ekonomiji i kočiti rast preduzeća zasnovanog na podacima u EU”, dodaje se u saopštenju.

Vice News, koji je dobio punu verziju Fejsbukovog saopštenja, izvestio je da se tehnološki gigant takođe žalio da se prema njemu postupa nepravično, jer nijedna druga američka tehnološka kompanija nije bila na sličnoj meti nadzornog organa.

Preliminarna naredba službe za monitoring, dovela je u pitanje to, da li sistem koji Fejsbuk trenutno koristi za slanje podataka u SAD, ima pravnu snagu po zahtevanim standardima.

Pomenuti standard je u julu smatran važećim kao mehanizam za prenos podataka među državama, nakon što je EU deaktivirala dugogodišnji sporazum o prenosu podataka između EU i SAD.

Međutim, da bi se kvalifikovale za te standarde, države moraju da pokažu dovoljno visok nivo zaštite privatnosti podataka, a zabrinjava to što se američki sistem nadzora podataka slabo podudara sa visokim standardima EU o privatnosti.