Zašto je italijanska moda neprestižna? Odgovor na to pitanje dao je Interbrand. Prema analizi konsultantske agencije Interbrand, modna kuća Gucci napravila je spektakularan učinak tokom 2019. godine sa porastom tržišne vrednosti za 23 posto. Gucci je rangiran prema sveopštem učinku u svim sektorima, ne samo u kategoriji luksuzne modne industrije.

Amazon je dospeo na treće mesto, pored Apple i Google korporacija, sa porastom za 24 odsto. Na listi 200 najznačajnijih kompanija u tehnološkom, FMCG, automobilskom i modnom sektoru, primat su preuzele Gucci (33. mesto), Louis Vuitton (17. mesto) i Chanel (22. mesto). Interbrand opravdava relevantnost Guccija ističući njegovu maksimalnu kreativnost prilagođenu generaciji Z i reinvenciju proizvoda sa velikom potražnjom. Gucci je okrenut mlađim generacijama pridajući veliki značaj oglašavanju na društvenim mrežama.