Svaka aplikacija koju instalirate može da napravi izvestan rizik u vezi sa sigurnosti vaših ličnih informacija. Korisnici raznih aplikacija širom sveta vrlo često nisu svesni tog rizika.

Do pojave sajber rizika dolazi upravo zbog tzv. sistema praćenja, koji je utisnut u softver aplikacije. Sistemi za praćenje bi trebalo da sprovedu monitoring o vremenu i učestalosti korišćenja aplikacije. Međutim, vrlo često uđu u sve podatke na vašem mobilnom telefonu. Vaše informacije se kasnije mogu zloupotrebiti sa namerom ličnog oglašavanja aplikacije.

Za sve Android korisnike, aplikacija Exodus Privacy može da pomogne u identifikaciji pratilaca koji opterećuju vaš telefon. Takođe, Exodus Privacy pruža relevantnu podršku u otkrivanju kanala za oglašavanje koji potencijalno mogu da poseduju vaše lične podatke.

Exodus detaljno navodi sve vrste autorizacija koje aplikacije koriste. Ova francuska kompanija vam takođe daje uvid u načine funkcionisanja velikog broja aplikacija pre nego što rešite da je instalirate.