Naučnici upozoravaju – Zemlja se toliko brzo okreće, da će 2021. biti najkraća godina u poslednjih pet decenija. Takva praksa ubacivanja dodatnih sekundi uvedena je 1972. godine i do tada je dodato samo 27 sekundi.

Iako nam se možda ne čini da je tako, Zemlja se okreće sve brže. Naučnici su otkrili kako se brzina kojom se Zemlja okreće oko svoje ose povećava što će rezultirati “kraćom” godinom.

Naime, kako pojašnjavaju, na rotaciju Zemlje utiče ceo niz faktora od atmosfere i okeana do njenog tečnog jezgra. Međutim, zbog bržeg okretanja, procenjuju da će u proseku dan tokom 2021. godine biti 0,05 milisekundi kraći nego što je to uobičajeno. Kad se sabere koliko će dani tokom godine biti kraći, dolazimo i do kraće godine.

Poslednji put kad je prosečan dan bio kraći od 86,400 sekundi tokom cele godine bilo je 1937. godine, upozoravaju naučnici.

Za prosečnog čoveka to ne znači puno, ali problemi bi se mogli pojaviti za tehnologiju koja koristi atomske satove za tačno i precizno obavljanje pojedinih zadataka u astronomiji, navigaciji, računarskim mrežama i slično. Ako se Zemljina rotacija dovoljno promeni, atomski satovi će postati netačni, što znači da će morati da dodaju ili oduzimaju sekundu kako bi se ponono uskladili.