Zna se da godina proizvodnje ne utiče toliko na dotrajalost automobila, koliko propusti u održavanju i nebriga. Da bi vaš auto godinama bio pouzdan i dobro vas služio, potrebno je da ga redovno servisirate i izbegavate ove najčešće greške u održavanju.

1. Odlažete servis u propisanom terminu

Ako je fabrički propisan servis u određenim intervalima, za to ima dobrih razloga, a ako vi odlažete servis, može da nastane problem, koji će vas više koštati i ostaviti posledice. Na servisu se proverava elektronika i sve ključne tačke, a ne samo zamena ulja i filtera. Dakle, iako mislite da je sve u redu sa autom, poštujte fabričku preporuku i ne odlažite servis.

2. Neredovna zamena ulja

Pošto uglavnom vozači sami menjaju ulje, tu zato i nastaju najčešći propusti. Usled taloženja nečistoća iz goriva, ulje gubi svoja mazivna svojstva i viskoznost, pa se motor više troši i zato ulje mora da se menja određenom dinamikom – ako često vozite kraće relacije, onda i ulje treba da menjate češće. Poštujte fabričku preporuku, ili savet iskusnog servisera.

3. Svećice su vam zadnja briga

Savremeni automobili zahtevaju manje održavanja, ali na svećice ipak nemojte zaboravljati. One imaju ograničen rok trajanja i ako se ne zamene, mogu da prouzrokuju veću potrošnju goriva, nepravilan rad motora, teži start i slabije ubrzanje. Svećice menjajte obavezno na velikom servisu (posle pređenih 60 do 100 hiljada kilometrara), a po potrebi i ranije.

4. Zapušen filter

Filter treba da se menja na svakom malom servisu, ili da se redovno čisti, jer vožnja sa zaprljanim i zapušenim filterom ne dozvoljava da do motora stigne dovoljno vazduha, pa performansi znatno slabe, a potrošnja goriva se povećava.
Proveravajte stanje filtera na svakih šest, sedam hiljada pređenih kilometara, pa ga, u zavisnosti od stepena zaprljanosti, očistite ili zamenite.

5. Neodgovarajući pritisak u gumama

Pritisak u gumama takođe treba redovno da proveravate, jer, ako je neadekvatan, to ugrožava vašu bezbednost, a gume se neravnomerno i ubrzano troše i vozilo se loše drži na putu.
Proverite pritisak u gumama svaki put kad imate priliku, a to je kad svratite do pumpe posle kraće vožnje (da gume ne budu jako zagrejane).

6. Vozite na isparenjima

Ovo se dešava veoma često – ne sipate gorivo dok lampica ne zasvetli (i ostane upaljena), a to može da ostavi posledice na rad motora. Na dno rezervoara se vremenom nataloži nečistoća (posledica korišćenja nedovoljno kvalitetnog goriva), a kad stigne do rezerve, pumpa sa ostatkom goriva ubacuje u motor i talog i nečistoće, što može da zapuši sistem ubrizgavanja i da zaprlja motor. Osim što treba da izbegavate vožnju na rezervi, trebalo bi da jednom u dve godine očistite rezervoar od taloga.

7. Poštujte stepen prenosa u kome se nalazi menjač

To znači, ako idete u rikverc, ne ubacujte u prvu, dok se auto u potpunosti ne zaustavi – u suprotnom, prenos obavlja posao kočnica, što ima za posledicu trenutnu istrošenost, do koje bi bili potrebni meseci aktivne upotrebe.
Gledajte da što manje koristite kvačilo, naročito na usponu – koristite školsko kretanje “pod ručnom” umesto balansirate kvačilom i gasom.
Sve ove predostrožnosti produžiće vek vašeg automobila i nećete strahovati da vas auto ne izda na nekom napornijem putovanju.