Da učenje ne bude dosadno, Google Chrome uveo je ekstenziju “Language Learning with Netflix” za pristupačnije usvajanje stranih jezika. Vreme provedeno ispred ekrana dobija obrazovnu dimenziju. Pored titla na maternjem jeziku simultano će se prikazivati isti na stranom.

Čim film počne, ekstenzija je pokrenuta. Postoje brojne prečice i alati, koji poput džepnog rečnika, olakšavaju učenje jezika dok ste na servisu. U bilo kom trenutku trajanja filma možete kliknuti kursorom na reč za koju želite da vam sistem izbaci definiciju ili je pročita naglas. Druga veoma utilitarna opcija je podešavanje automatskog stopiranje filma nakon završene rečenice, a sve sa svrhom da uđete u interakciju sa jezikom. Tehničke opcije, promena veličine teksta i uputstva za izgovor su dostupni.

Google Chrome ekstenzija je besplatna i može se preuzeti na webstore.